Olika reningssteg

Från hushållsvatten till dricksvatten

  1. Grovfilter: Vattenrening sker i olika steg där man börjar med att filtrera bort det som är synligt för ögat så som sand, sediment och partiklar.
  2. Hushållsfilter: Efter grovfilter filtrerar man bort de ämnen som missfärgar och luktar så som järn, kalk, humus bakterier etc.
  3. Dricksvattenfilter: är sista steget där man filtrerar bort de osynliga ämnen för ögat så som virus, flourid, tungmetaller, salt etc.