Bli Franchisetagare

Bygg upp ett eget sälj- och servicekontor i en efterfrågad och växande bransch.

JMS Vattenrening erbjuder en unik franchisemöjlighet för personer som söker möjlighet att tillämpa sina affärsmässiga färdigheter för att bygga ett innovativt och lönsamt serviceföretag.

Tidigare erfarenhet av vattenrening är inte nödvändigt. JMS Vattenrening erbjuder ett beprövat system med utbildning, löpande support och stöd för att göra det möjligt för lämpliga sökande att gå vidare i sin karriär och starta eget företag i den efterfrågade vattenreningsbranschen.

Skicka en intresseanmälan

 

Marknadspotential

Marknaden för vattenrening i Sverige är mycket stor. 2,4 miljoner permanent- och fritidsboende är idag beroende av enskild vattenförsörjning. Ca 80 procent av dessa har behov av vattenrening i någon form. Med en årlig försäljning i branschen på ca 10-12000 sålda vattenfilter och lika många borrade nya brunnar varje år, är den obearbetade marknaden för vattenrening enorm. Lägg där till människors ökade intresse för den pågående miljöförstöringen och dess effekter på vårt dricksvatten.

Franchisetagare till JMS Vattenrening får tillgång till beprövade system och affärsverktyg för att ge kunderna en specialiserad tjänst som bygger på tillförlitlighet och professionalism.

Genom att vi väljer att samarbeta med affärsmässiga och kompetenta franchisetagare, som i sin tur rekryterar och hanterar ett team av specialiserade vattentekniker kan JMS Vattenrening erbjuda kunderna en mer effektiv och pålitlig service än vad de oftast finner i den lokala hantverkaren/generalisten eller vid köp hos återförsäljare på nätet som varken kan erbjuda installation, service eller support.

service

Vad gör oss unika?

JMS Vattenrening är ingen vanlig återförsäljare av vattenreningsfilter. Vi har skapat ett unikt service- och stödpaket som gör det möjligt för franchisetagarna att erbjuda en väl prissatt produkt och service med en stark konkurrensfördel.

JMS Vattenrenings franchisetagare, ägs och drivs inte av tekniker eller hantverkare, utan personer med god affärsmässig kompetens och förmåga att leda och motivera andra. Detta gör att kunderna får en helt annan service än vad de normalt möter hos den lokala hantverkaren eller den avlägnse återförsäljaren på nätet.

Här är exempel på varför JMS Vattenrenings franchisetagare är mer konkurrenskraftiga än andra typer av leverantörer på marknaden:

 • Ett formellt utbildnings- och kvalitetssystem - säkerställer professionalism och vinner många nöjda referenskunder
 • Administrativ programvara - maximerar effektivitet och organisation för att säkerställa service av hög kvalitet
 • En väl definierad gemensam uppförandekod och tydliga servicestandarder
 • Ett välstrukturerat system för rekrytering och hantering av tekniker och underleverantörer
 • Ett kundanpassat serviceavtal som ger återkommande intäkter från gamla kunder
 • Ett kundanpassat prissystem som garanterar att varje jobb ger den så nödvändiga vinstmarginalen
 • Attraktiva finansieringslösningar och betalningsalternativ till kund
 • Ett effektivt lager- och leveranssystem som inte binder franchisetagarens kapital i onödan
 • En tydlig och effektiv ”branding” av varumärket
 • En professionell och kundfokuserad marknadsföringsmodell, vilket gör det möjligt för franchisetagare att effektivt konkurrera, bygga marknadsandelar och maximera resultatet
jms pump

JMS Vattenrenings franchisepaket

Framgångsrika sökande beviljas ett eller ibland flera exklusiva marknadsföringsdistrikt, som alla erbjuder möjligheten att utveckla verksamheten till att omfatta kontor med ett flertal servicebilar. JMS Vattenrenings franchisepaket har utvecklats för att tillhandahålla alla nödvändiga affärsverktyg, startupphjälp och löpande support för att franchisetagarna ska kunna nå verksamhetens fulla potential i varje distrikt.

JMS Vattenrening erbjuder support och vägledning för att franchisetagarens verksamhet ska starta på bästa möjliga sätt. Som franchisetagare till JMS Vattenrening erbjuds du:

 • 5-årigt franchiseavtal
 • Definierat marknadsföringsdistrikt med exklusiva rättigheter
 • 3 veckors utbildning och praktik
 • Ett effektivt lednings- och affärssystem
 • Handbok och driftsmanual
 • Profil- och marknadsföringsmaterial
 • Profilerade arbetskläder
 • Marknadsföring via gemensam hemsida- och egen e-postadress
 • Varulager- och verktyg
 • Öppningskampanj med på-platshjälp från franchisegivaren

En inledande 3-veckorsutbildning tillhandahålls för att säkerställa att franchisetagaren är ordentligt utrustad för att sätta igång sitt företag och vara väl förberedd inför resan framåt. Utbildningen omfattar alla aspekter av att driva verksamheten – planering, budgetering, vattenkemi, teknik, produktkunskap, personalrekrytering, försäljning och marknadsföring.

Som franchisetagare behöver du inte själv kunna allt praktiskt kring tekniken då du förmodligen inte kommer utföra installationer eller reparationer själv. Vi kommer dock ge dig en tillräcklig kunskap om våra vattenreningssystem och dess underhåll för att kunna hantera kunder och medarbetare med tillförsikt.

Det finns ingen bättre praktisk utbildning än verklighetsbaserad inlärning. Du kommer därför få möjlighet att vara med att öva praktiskt ute hos kund i och omkring Örebro, ett försäljningsdistrikt som vi själva äger och driver framgångsrikt, sedan starten 1994.

Franchisetagare får tillgång till vårt uppskattade lednings- och affärssystem, designat för att stödja den dagliga driften. Systemet hjälper franchisetagaren att:

 • Hantera kundinformation
 • Planera kundbesök och möten
 • Kalkylera priser
 • Skapa offerter
 • Beställningar
 • Order- och leveranskontroll
 • Fakturering
 • Ekonomisk uppföljning och nyckeltal
 • Delta i online-kurser
 • Kommunikation med andra franchisetagare via chattforum

Ett väl synligt och proffsigt varumärke, i en relativt anonym bransch, är en mycket värdefull tillgång för våra franchisetagare. JMS Vattenrenings varumärke och tydliga profil hjälper våra franchisetagare att sticka ut bland konkurrenterna och tydliggöra vår kompetens. När människor ser vårt namn JMS Vattenrening, ser våra annonser, besöker vår hemsida eller ser våra servicebilar, tänker dom: Etablerad, professionell och pålitlig service.

dricksvatten

Vårt kunderbjudande

JMS Vattenrening är en väl etablerad och omtyckt leverantör av skräddarsydda lösningar för effektiv och säker vattenrening.

Franchisetagarna erbjuder allt från vattenanalys, till skräddarsydda vattenreningssystem, reparationer, installation och service.

Våra franchisetagare är i regel inte rena tekniker, utan affärsmän som rekryterar och leder ett team av specialister och supportpersonal med kunskap att erbjuda våra tjänster. Dessa tjänster omfattar framförallt:

JMS Vattenrening sätter alltid kundens behov i centrum. Därför gör vi i princip alltid hembesök hos kunden. Dels för att kunna göra en ordentlig utvärdering av den befintliga vattensituationen och dels för att se vilka installationsmöjligheter som finns.

Våra servicetekniker installerar den skräddarsydda vattenreningslösningen och ser till att kunden får all nödvändig information samt rekommendationer om skötsel och service.

Ett vattenreningssystem kräver kontinuerlig översyn. JMS Vattenrening har kunskap och kompetens att erbjuda service och underhåll oavsett var kunden köpt sin utrustning.

JMS Vattenrening erbjuder också kunderna att teckna ett löpande serviceavtal för ett långsiktigt underhåll. På så sätt bygger franchisetagarna upp en verksamhet med årliga återkommande intäkter förutom den vanliga försäljningen – ”on-demand”.

Löpande support

När man startar ett nytt företag är valet av samarbetspartners ofta det mest avgörande för hur det ska gå. Under tiden som franchiseavtalet löper är vårt högsta fokus att franchisetagaren ska lyckas med sin verksamhet och självklart trivas med sitt liv. Vi erbjuder support inom en rad områden för att hjälpa franchisetagaren att utveckla sin verksamhet.

Exempel på löpande support som franchisetagaren får:

Marknadsföring får fart på din verksamhet. Vårt marknadsföringsprogram hjälper franchisetagaren i två steg. Dels skapar vi varumärkeskännedom och intresse för våra produkter och tjänster på nationell nivå, dels erbjuder vi verktyg och stöd i hur franchisetagaren ska planera och genomföra sin marknadsföring lokalt.

En viktig del i vår online-marknadsföring är vår hemsida som skapar kundförfrågningar direkt till varje franchisetagare.

Exempel på marknadsföringskanaler som vi jobbar med idag är:

 • Central hemsida
 • Direktmarknadsföring
 • Tidningsannonser
 • Google-annonsering
 • Annonsering i sociala media
 • E-post marknadsföring
 • Branschmässor
 • PR

Vi erbjuder våra franchisetagare löpande utbildning och praktiskt stöd för att de ska ges bästa möjlighet att lyckas i sitt företagande. Repetitionsutbildningar, teamträffar och löpande kontakter erbjuds för att stödja franchisetagaren i dagliga utmaningar som:

 • Hitta nya kunder
 • Ta rätt betalt
 • Sälj- och avslutsteknik
 • Effektiv planering- och schemaläggning
 • Rekrytering och hantering av underleverantörer
 • Ekonomifrågor och budgetering
 • Kvalitet och långsiktiga kundrelationer

 

JMS Vattenrening arrangerar årligen möten dit alla franchisetagare är inbjudna. Dessa möten syftar till att informera om nyheter i verksamheten men också för att ge möjlighet till gemensam diskussion kring utmaningar och nya idéer framåt.

Våra möten ger franchisetagarna möjlighet att bidra till JMS Vattenrenings långsiktiga strategi samtidigt som de får möjlighet att träffa och utbyta värdefulla erfarenheter och tankar med kollegor.

Genom JMS Vattenrenings centrala avtal kring finansiella betallösningar för kund vinner franchisetagarna fler affärer. JMS Vattenrening samarbetar bl.a. med Wasa Kredit. Genom vårt samarbete kan franchisetagaren:

 • Erbjuda kunden en skräddarsydd betalningsplan
 • Vinna fler kunder
 • Komma till snabbare avslut
 • Öka lönsamheten per kund
 • Bli mer prisvärd än konkurrenterna

JMS Vattenrening erbjuder sin kunder att teckna abonnemang för en regelbunden service av sin köpta vattenreningslösning. En smart tjänst som skapar ett bekymmersfritt ägande för kunden. Samtidigt bygger franchisetagarna upp en verksamhet med årliga återkommande intäkter förutom den vanliga försäljningen – ”on-demand”.  JMS Vattenrening hjälper franchisetagarna att planera och hålla koll på servicekunderna, förnyande av avtal och fakturering.

JMS Vattenrening hjälper regelbundet franchisetagarna med att gå igenom och analysera verksamhetens resultat och försöka hitta områden som kan förbättras eller utvecklas.

Vi är också behjälpliga när det gäller att budgetera och planera verksamheten framåt och på så sätt försäkra oss om att franchisetagarna får möjlighet till den support som krävs för att de ska nå de egna mål som de planerar för.

Vad säger våra franchisetagare?

Karl-Henrik Rinne (Göteborg Norr)

Karl-Henrik startade sin JMS Vattenrening franchise för drygt 3 år sedan. -"Jag hade ingen egen erfarenhet av företagande men många släktingar driver eget och jag hade länge letat efter en affärsidé som jag tror på och som skulle göra det möjligt för mig att med relativt små medel bygga upp en lite större verksamhet. När jag väl startade visste jag dock att det kunde komma att ta lite tid för mig att växa, då jag som person är åt det ekonomiskt försiktiga hållet. Jag vill alltid räkna ordentligt innan jag tar beslut. Idag har jag två anställda i bolaget, plus mig själv och det känns verkligen bra att ha hittat ett en produkt och en tjänst som alltid kommer efterfrågas, oavsett hur Internet- och e-handeln utvecklas. Med JMS Vattenrening i ryggen och alla duktiga kollegor behöver jag heller inte uppfinna något nytt framåt, utan strategin är klar och supporten finns när jag behöver den. Som det känns idag kommer jag att fortsätta återinvestera i min verksamhet för på sikt ha ett par anställda till i bolaget. Jag har dock ingen brådska. Jag trivs bra med mitt liv, så det får ta den tid det tar.

 

Mikael Bandling (Linköping)

-"JMS Vattenrenings affärsmodell har fungerat väldigt bra. Man vet vad man behöver göra, när man behöver göra det och vi har också fått tydlig hjälp i hur vi ska gör det. När jag gick in i samarbetet fick jag en känsla av att JMS Vattenrening var inriktade på ett mycket långsiktigt samarbete. Så har det också blivit. Det är nu 10 år sedan jag blev franchisetagare i kedjan. Under dessa år har vi aldrig varit i en position där vi har varit alltför oroliga för att det inte finns tillräckligt med jobb. Det har i princip alltid varit fullt upp och det finns inte en chans att vi hade nått samma omsättningsnivå om jag hade drivit verksamheten under eget varumärke. Jag tror att den utveckling vi har nått under dessa 10 år, absolut är ett bevis på att mitt val att gå med i JMS-kedjan, varit helt rätt strategi."

Vem passar som franchisetagare

JMS Vattenrening franchise erbjuder kvalificerade kandidater möjlighet att utveckla och driva ett serviceföretag med ett flertal anställda. Som bakgrund bör man helst ha jobbat med någon typ av försäljning inom service/tjänster alternativt varit med och byggt upp en mindre affärsverksamhet förut. Man behöver ha ett eget  driv och en vilja att vara sin egen chef med anställda under sig. Man behöver dock inte ha jobbat med vattenrening specifikt.

Som franchisetagare är man i första hand chef- och marknadsförare, inte tekniker. Självklart ska man vara händig och kunna hjälpa till då och då men tanken är inte franchisetagaren gör några installationer på egen hand. Att ha en praktisk bakgrund och en förståelse för service är definitivt till stor hjälp men det huvudsakliga ansvaret hos franchisetagaren ligger i att rekrytera ett bra team och att med hjälp av vårt stöd, fokusera på att utveckla verksamheten framåt.

Skicka en intresseanmälan

bli franchisetagare

Vad innebär det att vara franchisetagare till JMS Vattenrening

För att lyckas fullt ut som franchisetagare till JMS Vattenrening behöver man kunna tillämpa ett brett spektrum av chefsfärdigheter. En del kompetens och erfarenhet måste man ha med sig och vissa delar kommer vi utbilda franchisetagaren i.

Franchisetagarens primära ansvar:

 • Organisera och driva det lokala sälj- och marknadsföringsarbetet
 • Rekrytera och hantera ett team av kvalificerade tekniker och underleverantörer
 • Säkerställa en effektiv planering av arbetet
 • Genomföra på-plats-besök på fältet
 • Tillämpa effektiv affärskontroll
 • Upprättande av finansieringspaket och serviceavtal på uppdrag av kunder
 • Övervakning av servicekvalitet
 • Personalutbildning och mentorskap
 • Nätverk och affärsutveckling

Vanligtvis startar franchisetagaren verksamheten från ett mindre kontor med stöd av en anställd tekniker och/eller godkänd underleverantör. När verksamheten växer kan det bli nödvändigt att flytta verksamheten till en större lokal med utrymme för fler anställda, företrädesvis säljare och ett par tekniker.

fjäril

Vanliga frågor och svar

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna kring JMS Vattenrening franchise.

Franchising ger tillgång en ”nyckelfärdig” affärsmöjlighet, där affärsidén och systemen redan har skapats och testats och står redo att kopieras och användas direkt från start. Detta minskar i regel risken med att starta eget och bidrar till att påskynda tillväxten i franchisetagarens verksamhet.

Förutom att konceptet är beprövat får man tillgång till detaljerade manualer, utbildning, löpande support och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor, något man i regel saknar helt som egen företagare. Man brukar säga att franchising gör det möjligt att driva verksamhet för sig själv utan att vara helt själv.

Igångsättningen av en en ny JMS Vattenrening franchise, kräver vissa investeringar i form av bland annat visningsutrustning. Du kommer även att behöva investera ett mindre kapital för en dator, trycksaker och en viss marknadsföring. Du behöver också ha tillgång till bil, egen eller leasad. Investeringssumman för att komma igång som franchisetagare till JMS är i sammanhanget låg. I princip handlar det om drygt 150 000 kr i egna medel samt ytterligare 200 - 300 000 kr i rörelsekapital som delvis kan finansieras via lån.

Visst finns det konkurrenter i vår bransch, men marknaden är också mycket stor. 2,4 miljoner permanent- och fritidsboende i Sverige är idag beroende av enskild vattenförsörjning. Ca 80 procent av dessa har behov av vattenrening i någon form. Med en årlig försäljning i branschen på ca 10-12000 sålda vattenfilter och lika många borrade nya brunnar varje år, är marknaden för vattenrening enorm. Konkurrensen består idag till stora delar av lokala icke-specialister, ofta hantverkare som löser vattenproblem utan att vara experter, alternativt nätåterförsäljare utan lokal närvaro och service. JMS Vattenrening sticker här ut med sin expertis, sin lokala närvaro och stora fokus på service och kvalitet.

Tidigare erfarenhet av vattenrening, eller praktiska hantverkskunskaper, är inte nödvändigt då du inte kommer jobba så mycket praktiskt utan istället ansvara för att marknadsföra, leda och organisera verksamheten. Självklart är det ingen nackdel att tidigare har jobbat med liknande verksamhet, inte minst med service, men det som är än viktigare, är att du har tidigare erfarenhet av att skapa affärer och en god förmåga att leda och motivera andra.

Vår franchiseutbildning kommer att ge dig den tekniska kunskap du behöver. Vår beprövade försäljnings- och marknadsföringsmodell, med tillhörande stödsystem, kommer sedan ge dig den trygghet du behöver för att ge dig själv bästa förutsättningar att lyckas med din nya vattenreningsverksamhet.

Att hitta bra personal som är kvalificerad, med tillräcklig erfarenhet och rätt personlighet kan vara avgörande för framgången som franchisetagare till JMS Vattenrening.

Som med alla rekryteringar krävs en grundlig process för att hitta och välja ut lämpliga kandidater. Vi utbildar och stöder franchisetagare i att hitta, intervjua och rekrytera lämpliga personal.

En inledande 3-veckorsutbildning tillhandahålls för att säkerställa att franchisetagaren är ordentligt utrustade för att sätta igång sitt företag och vara väl förberedd inför resan framåt. Utbildningen som delvis är förlagd till vårt huvudkontor i Örebro, omfattar alla aspekter av att driva verksamheten - planering, budgetering, vattenkemi, teknik, produktkunskap, personalrekrytering, försäljning och marknadsföring.

Som franchisetagare behöver du inte själv kunna allt praktiskt kring tekniken då du förmodligen inte kommer utföra installationer eller reparationer själv. Vi kommer dock ge dig en tillräcklig kunskap om våra vattenreningssystem och dess underhåll för att kunna hantera kunder och medarbetare med tillförsikt.

Vi garanter att du efter vår utbildning kommer känna dig väl förberedd och motiverad att möta de spännande utmaningar som stundar.

En av de största utmaningarna för företag är att veta hur och veta var man hittar nya kunder. En av fördelarna med att samarbeta med JMS Vattenrening är att det finns ett beprövat marknadsföringssystem för att skapa ett stabilt flöde av nya affärer.

Våra franchisetagare drar nytta av vår centrala marknadsföring och men också av väl beprövade marknadsföringsstrategier som genomförs lokalt. Tillsammans når vi nya kunder via hemsidan, direktmarknadsföring, tidningsannonser, Google-annonsering, sociala medier, branschmässor och PR-aktiviteter lokalt och centralt.

Just nu söker vi franchisetagare till hela eller delar av följande distrikt:

 • Skåne
 • Västra Götaland
 • Småland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Västerbotten
 • Västernorrland

 

Hur får jag reda på mer?

För mer information är du välkommen att höra av dig till:
Roger Müntzing 010-2400920

Intresseanmälan franchisetagare

  För- och efternamn

  Telefon

  Epost

  Nuvarande sysselsättning

  På vilken ort vill du etablera din verksamhet

  Beskriv kortfattat varför du vill bli franchisetagare

  När jag skickar in denna anmälan godkänner jag att JMS Vattenrening behandlar mina inlämnade uppgifter.