Göteborg Norr

Vi säljer vattenreningsfilter, dricksvattenfilter, pumpar, tryckkärl, förbrukningsmaterial, filtermaterial, salt, filterpatroner, reservdelar mm. Allt vi säljer kan vi installera och serva.

Medarbetare

Karl-Henrik Rinne

Distriktschef/Säljare
0708-300 212

JMS Vattenrening

0708-300 212

Öppettider
Måndag – Fredag 8.00 – 17.00

Älvängen, Sverige