Göteborg Norr

Friskt vatten är inte en självklarhet, och våra vattenreningsexperter i Göteborg hjälper dig med en trygg service för att du ska ha friskt vatten i ditt hushåll. Vi hjälper dig med allt från gratis vattenanalys till fullbordad installation.

Medarbetare

Karl-Henrik Rinne

Distriktschef/Säljare
0303-25 29 75

Marcus Levin

Säljare
0522-255 29

Daniel Thorsson

Säljare
0303-25 29 74

Bo Jonsson

Servicetekniker

JMS Vattenrening

 

Öppettider
Måndag – Fredag 8.00 – 17.00

Vårt kunderbjudande

JMS Vattenrening är en väl etablerad och omtyckt leverantör av skräddarsydda lösningar för effektiv och säker vattenrening. Våra experter erbjuder allt från vattenanalys, till skräddarsydda vattenreningssystem, installation och service. Allt med målet att nå ett friskt vatten för våra kunder på ett smidigt och riktigt sätt.

Vår vision är att med engagemang och närhet ge fler en anpassad och hälsosam vattenkvalitet. Vår kunskap och erfarenhet gör det möjligt för alla att få en vattenrening att lita på.

Var femte borrad brunn i Sverige har otjänligt vatten. Livsmedelsverket rekommenderar att ett prov tas minst var tredje år. Så vattenanalysen är vår viktigaste tjänst för att hjälpa våra kunder. Det är inte alltid lätt att själv veta vad som kan vara fel med sitt vatten. Ett ackrediterat laboratorium ger oss svar efter testning av en halv liter vatten. I och med analysen är vi säkra på vad som behövs för ett friskt vatten. Du kan kontakta oss direkt för att beställa en vattenanalys.

Vi säljer och installerar produkter av hög kvalitet. Eftersom vi gärna hjälper dig med allt du behöver kring ditt vatten innebär det en enda kontakt som fixar allt. Effektivt och så smidigt det går för båda parter. Vid installation får du all information du behöver veta för ett friskt vatten.

Vi erbjuder också regelbunden service av din utrustning. Det är smart att serva utrustningen med jämna mellanrum så att den håller så länge som möjligt, för att undvika fördyrande omkostnader senare. Vi finns över stora delar av landet, nära dig, för att enkelt och smidigt kunna utföra underhåll och service när du behöver det.

 

hushall

Vattenrening Göteborg för säker vattenrening

Vi är leverantör av skräddarsydda lösningar för effektiv och säker vattenrening i Göteborg och erbjuder allt från vattenanalys, till skräddarsydda vattenreningssystem, installation och service.

Vattenfilter och vattenreningslösningar

Vi säljer vattenreningsfilter, dricksvattenfilter, pumpar, tryckkärl, förbrukningsmaterial, filtermaterial, salt, filterpatroner, reservdelar mm. Allt vi säljer kan vi installera och serva.

Vattenanalys i Göteborg

Det är inte alltid lätt att själv veta vad som kan vara fel med sitt vatten. Ett ackrediterat laboratorium ger oss svar efter testning av en halv liter vatten. I och med analysen är vi säkra på vad som behövs för ett friskt vatten. Du kan kontakta oss direkt för att beställa en vattenanalys.

 

Bli kontaktad av oss

  Ärende *

  Kontor *

  Namn *

  Telefon *

  Epost *

  Eventuell kommentar

  Älvängen, Sverige