Jämför vår lösning

Hushållsvatten är grunden

Med våra högkapacitetsfiltertankar och breda screener fördelas vattnet över hela filtermaterialet och uppnår maximal renings effekt.

 • Högkapacitets-kompakta filtertank filtrerar mer vatten än andra större filter
 • Filtret rengör sig självt vid varje regenerering
 • Filtertank utan bärlager och minimal fribordyta ger mindre storlek och högre renings effekt
 • Kabinett med 10 års garanti
 • Säkerhetsavstängning för ökad säkerhet
 • Helautomatiskt ventilhus för tyst drift
 • Pedagogisk kontrollpanel för enkel drift
 • Inbyggt självrengörande sedimentfilter 20 micron
 • Inbyggd blandarventil för justering av hårdheten
 • Använder upp till 80% mindre vatten vid regenerering
 • Använder upp till 50% mindre salt