Vattenanalys

Var femte borrad brunn i Sverige har otjänligt vatten. Livsmedelsverket rekommenderar att ett prov tas minst var tredje år. Så vattenanalysen är vår viktigaste tjänst för att hjälpa våra kunder.

Det är inte alltid lätt att själv veta vad som kan vara fel med sitt vatten. Ett ackrediterat laboratorium ger oss svar efter testning av en halv liter vatten. I och med analysen är vi säkra på vad som behövs för ett friskt vatten. Du kan kontakta oss direkt för att beställa en vattenanalys. Våra analyser omfattar nedanstående:

Kemisk analys testas på följande parametrar:

COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat, Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total).

Mikrobiologisk vattenanalys

Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn. Escherichia coli Koliforma bakterier.

Radonanalys

Denna analys rekommenderas till djupborrade brunnar i riskområden.

Metallpaket

Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran