Tryckkärl

Ett tryckkärl är en tryckvattenbehållare som tjänar som ett förråd av trycksatt vatten till vilken en pump kopplas. Därvid erhålls ett jämt tryck i vattenledningarna.

JMS Hydropress – tryckkärl med membran mellan vattnet och luften

En hydropress är ett tryckkärl som fungerar enligt samma princip som en hydrofor, men har ett membran mellan vattnet och luften.

I en hydropress är luftsidan av gummimembranet förtryckt.

JMS Hydrofor – tryckkärl med automatisk syresättning och avluftning

Hydrofor är ett tryckkärl med automatisk syresättning och avluftning. En hydrofor (andra benämningar är t ex tryckkärl eller trycktank) är en tryckvattenbehållare, som tjänar som ett förråd av trycksatt vatten, till vilken en pump kopplas. Därvid erhålles ett tryck i vattenledningarna som kommer att variera mellan inställt tryck för pumpens till- och frånslag.

Hydrofor som tryckbärande vattenbehållare

Pumpen startar inte varje gång en vattenkran öppnas. En hydrofor är passande som tryckbärande vattenbehållare då man har ”eget” vatten från en borrad eller grävd brunn eftersom vattnet kommer i kontakt med luft i behållaren och då syresätts, vilket kan minska eventuell dålig lukt och smak på vattnet.

tryckkärl

Hydrofor/Hydropress