Saltvattenfilter

Saltvattenfilter gör precis som det låter – filtrerar bort salter i ditt vatten.

Vi hjälper dig med vattenanalys, val av rätt vattenfilter, installation och service.

JMS Saltvattenfilter

Vårt hela ”huset koncept” kan byggas ut till ett komplett vattenverk för det egna huset. Med ett brett produktsortiment och vår lokala kunskap ser vi till att du får ett system som passar dina behov.

Lagring

För att inte RO-systemet ska bli för stort används en tank som buffert. Volymen bestäms av hushållets behov. Vi hjälper dig välja lagringstank efter ditt specifika behov.

RO renare

RO renaren väljs med avseende på kapacitets behov och vattnets salthalt. Inte bara salt utan andra skadliga ämnen elimineras, naturligtvis med kontinuerlig kontroll av reningseffektivitet.

Vad gör filtret:
Filtrerar bräckt vatten, dålig smak och avskiljer i princip alla typer av partiklar/ämnen från vattnet; Salt, pollen, tungmetaller, nitrater, klor, fluor, kemiska bekämpningsmedel mm.

 

Mått (HxBxD)
105x40x80 cm