Järnfilter och Manganfilter

Järn och Mangan i ditt vatten ger dig utfällningar som är bruna och mörka. Med hjälp av ett Järn- och Manganfilter avhjälps problemet. De filtrerar också svavelvätelukt. Symtom för järn i vattnet kan vara brun- eller rostaktiga missfärgningar. Symtom för mangan i vattnet kan vara svarta missfärgningar.

Vi hjälper dig med vattenanalys, val av rätt vattenfilter, installation och service.

JMS Modell T1AAY

Modell T1 serien skräddarsys efter ditt specifika behov, där du väljer ett filtermaterial som passar ditt vatten bäst.

 Vad gör filtret?

  • Filtrerar järn & mangan
  • Filtrerar svavelvätelukt
  • Kontrollerar järnbakterier
  • Max järnfiltrering 10 mg/l
JMS T1 serie

Användningsområde
Järnfilter för hushåll och fastigheter med egen brunn. Fritidshus

Mått (HxBxD)
98 x 38 x 38 cm

JMS Modell 900IF

Modell 900 IF är avsett för ett normalhushåll.

 Vad gör filtret?

  • Filtrerar järn & mangan
  • Filterar svavelvätelukt
  • Kontrollerar järnbakterier
  • Max järnfiltrering 15 mg/l
JMS 900

Användningsområde
Hushåll och fastigheter med egen brunn. Fritidshus.

Mått (HxBxD)
77 x 37 x 47 cm