Avkalkningsfilter

Våra avkalkningsfilter är mycket effektiva mot kalk i ditt vatten. Mängden kalk påverkar hur mjukt eller hårt ditt vatten är. Välj modell beroende på hur ditt behov ser ut. Symtom för mycket kalk i vattnet kan vara att kalkavlagringar bildas.

Vi hjälper dig med vattenanalys, val av rätt vattenfilter, installation och service.

JMS-Modell 410

Modell 400 avhärdningsfilter är avsedd för det lilla hushållet. Marknadens minsta och effektivaste avhärdningsfilter.

 Vad gör filtret?

  • Avhärdar kalk och filtrerar sediment ner till 20 micron.
  • Mäter vattenflödet.

 

JMS 410

Användningsområde
Förbrukare med kalkhaltigt vatten så som
enskilda hushåll eller mindre företag mm.

Mått (HxBxD)
54,6 x 29,2 x 47 cm

 

JMS-Modell 700

Modell 700 är avsett för ett normalhushåll. Denna modell passar till 95% av alla kalkhaltiga vatten.

 Vad gör filtret?

  • Avhärdar kalk och filtrerar sediment ner till 20 micron.
  • Filtrerar (ferrous) klarvatten-järn och mangan upp till totalt 10mg/l.

 

JMS 700

Användningsområde
Förbrukare med kalkhaltigt vatten så som enskilda hushåll, företag mm.

Mått (HxBxD)
65 x 37 x 47 cm

JMS-Modell 900

Modell 900 är avsedd för större hushåll. Denna modell passar för 95% av alla kalkhaltiga vatten.

Vad gör filtret?

  • Avhärdar kalk och filtrerar sediment ner till 20 micron.
  • Filtrerar (ferrous) klarvatten-järn och mangan upp till totalt 10 mg/l.
JMS 900

Användningsområde
Förbrukare med kalkhaltigt vatten så som enskilda hushåll, företag, storkök, restauranger mm.

Mått (HxBxD)
77 x 37 x 47cm

JMS-Modell T2MXQ

Modell T2MXQ är avsedd för ett större hushåll.

Vad gör filtret?

  • Avhärdar kalk och filtrerar sediment ner till 20 micron.
  • Filtrerar (ferrous) klarvatten-järn och mangan upp till totalt 10 mg/l.
  • Mäter vattenflödet och backspolar efter behov. Bakterieostat förhindrar bakterietillväxt i filtertanken.
Kombifilter

Användningsområde
Förbrukare med kalkhaltigt vatten så som enskilda hushåll, företag, storkök, restauranger mm.

Mått (HxBxD)
98 x 38 x 38cm x 2