Har du rent vatten hemma?

Var femte borrad brunn i Sverige har otjänligt vatten – och bakterier i vattnet är det vanligaste problemet. Med hjälp av vattenanalys och installation av ett reningsfilter får du hjälp till friskt dricksvatten med bra smak och kvalitet.
Riktigt rent vatten har vare sig färg, lukt eller smak. Men olika ämnen i vattnets närmiljö kan påverka vattnet och försämra kvaliteten. Vart femte hushåll med egen brunn har otjänligt vatten visar studier – och det är du själv som har ansvar att åtgärda problemen och se till att vattnet håller god kvalitet.

Läs hela artikeln här…..

Publicerad 6 apr 2020