Tryckkärl

Beroende på vilken reningsmetod som passar ditt specifika vatten bäst så hjälper vi dig att välja rätt typ av tryckkärl. Om behovsanalysen visar att ditt tryckkärl behöver bytas ut så har vi korrosionsbeständiga tryck- vattenbehållare. Våra tryckkärl är speciellt framtagna för att klara alla sorters vattenkvaliteter. Tryckkärlen är konstruerade för enkelt underhåll och användning.

Hydropress

En hydropress är ett tryckkärl som fungerar enligt samma princip som en hydrofor, men har ett membran mellan vattnet och luften. I en hydropress är luftsidan av gummimembranet ”förtryckt”, för att erhålla denna funktion på en hydrofor kan man komplettera tanken med en luft- påfyllningsnippel eller en automatisk luftinjektor kombinerad med en avluftare, vilket säkerställer att vattennivån i hydroforen inte blir så låg att luft kommer ut i ledningarna. Genom att på detta sätt ”förtrycka” luftkudden i hydroforen får man en större nyttovolym, dvs. större mängd vatten kan tas ut mellan pumpens från- och tillslag.
 
 
 
 
 

Hydrofor är ett tryckkärl med automatisk syresättning och avluftning

En hydrofor (andra benämningar är t ex tryckkärl eller trycktank) är en tryckvattenbehållare, som tjänar som ett förråd av trycksatt vatten, till vilken en pump kopplas. Därvid erhålles ett tryck i vattenledningarna som kommer att variera mellan inställt tryck för pumpens till- och frånslag. Detta innebär att pumpen inte startar varje gång en vattenkran öppnas. Önskas ett jämnare tryck
innebär detta att pumpen startar oftare. Hydroforer finns främst i stående modell (men även liggande) och tillverkas bland annat i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller plast. En hydrofor är passande som tryckbärande vattenbehållare då man har ”eget” vatten från en borrad eller grävd brunn eftersom vattnet kommer i kontakt med luft i behållaren och då syresätts, vilket kan minska eventuell dålig lukt och smak på vattnet. En hydrofor kan, till skillnad från en hydropress, kompletteras med filter och annan utrustning till att även fungera som en mindre vattenreningsanläggning.