Dricksvattenfilter (Vattenreningsfilter)

 
RO3500 Dricksvattenfilter
Vårt dricksvattenfilter RO 3500 är en enkel och kostnadseffektiv
vattenrenare som ger dig och din familj ett mycket rent dricksvatten
med hög kvalitet.
 
Vad gör filtret?
RO 3500 tar bort dålig smak och avskiljer i princip alla typer av
partiklar/ämnen från vattnet:  pollen, tungmetaller, nitrater, klor,
fluor, kemiska bekämpningsmedel, bakterier och virus m. m.
 
Användningsområde
Dricksvattenfilter för hushåll.
Fritidshus
 
Installation
Tar liten plats, installeras under diskbänken med separat tappkran.
Fungerar utan el. Testad av WQA (Water Quality Association).
avhärdare.
 
Mått (HxBxD)
42x36,5x18 cm
 
Reningsmetod: Omvänd osmos
 
 
 
RO-SO5 Dricksvattenrenare
Vår dricksvattenrenare RO-SO5 är en enkel och kostnadseffektiv
vattenrenare som ger dig och din familj ett mycket rent dricksvatten
med hög kvalitet .
 
Vad gör filtret?
RO-SO5  tar bort dålig smak och reducerar i princip alla typer av
partiklar/ämnen från vattnet: pollen, tungmetaller, klor,
fluor, kemiska bekämpningsmedel m. m.
 
Användningsområde
Dricksvattenfilter för hushåll.
Fritidshus
 
Installation
Tar liten plats, installeras under diskbänken med separat tappkran.
Fungerar utan el.
 
Mått (HxBxD)
36,5x40,5x21,5 cm
 
Reningsmetod: Omvänd osmos